“Велинов и Партньори”

“Велинов и Партньори”

Консултантска къща „Велинов и партньори“ предоставя пълно юридическо обслужване, което да задоволи всички нужди от правна помощ и защита на своите клиенти.

Това е една от най-добрите правни кантори в България, която работи в тясно сътрудничество с водещи специалисти в различни клонове на гражданското и търговското право, в това число хабилитирани преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и други висши учебни заведения в страната.

Enter your keyword